Obowiązki rodzica

Nasza akademia jest certyfikowana adademią PZPN. W związku z powyższym jesteśmy zobowiązani do działania w oparciu o pewne ramy, między innymi wszyscy zawodnicy muszą być zarejestrowani w systemie PZPN – ŁĄCZY NAS PIŁKA!
Jest to obowiązkowe dla każdego rodzica. Dopiero od momentu utworzenia konta zawodnika, dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach treningowych.

Rodzice, którzy już posiadli konto PZPN muszą je odnowić ze wskazaniem,
że ich dziecko będzie w tym sezonie uczęszczało na zajęcia do naszego klubu! 

DODATKOWO:

1. Każdy młody zawodnik w myśl regulaminu PZPN, aby móc uczestniczyć w zajęciach musi mieć podpisane oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego.
pobierz oświadczenie rodzica

2. Jak złożyć wniosek o potwierdzenie zawodnika w Akademii (dla rodzica)
https://youtu.be/X-rOzXqeKog

Jeżeli pojawi się problem z rejestracją prosimy o kontakt z osobą z PZPN pod numerem 732122222 wew.5. Osoba udzieli niezbędnej pomocy.

Komentarze