Zadanie domowe

Zadania domowe to kolejny klubowy program, który ma na celu wyposażyć zawodników w dodatkowe umiejętności z zakresuu techniki piłkarskiej oraz zmotywować do pracy indywidualnej w warunkach domowych lub przydomowych. Dotyczą wszystkich roczników w przedziale 2010 do 2004. Przebieg - w każdym tygodniu trenerzy egzaminują chętnych zawodników z kolejnych dwóch ćwiczeń dostępnych na naszej stronie.

Zasady zadań domowych :
- zadania oraz druki kart zadań domowych dostępne są tu >>> POBIERZ DRUK ZADAŃ <<<
- tygodniowo zaliczamy maksymalnie dwa zadania według kolejności podanej numerycznie.
- zadania zaliczamy tylko na jednym treningu tygodniowo np poniedziałek według ustaleń trenera.
- przed zaliczeniem u trenera dziecko musi uzyskać zaliczenie u rodzica.
- zaliczenie poparte jest wpisem na karcie zadań domowych.
- warunkiem zaliczenia jest perfekcyjne wykonanie zadania.
- każdy mały piłkarz powinien zaliczyć wszystkie zadania do końca sezonu.

Dwie osoby z każdego rocznika, które jako pierwsze zaliczą wszystkie zadania w nagrodę pojadą na jednodniową wycieczkę do Tropical Islands pod Berlinem w terminie ustalonym przez klub.

1. Ćwiczenie 1 – Step On 2. Ćwiczenie 2 – Pull push 3. Ćwiczenie 3 – Wave
4. Ćwiczenie 4 – Full spin 5. Ćwiczenie 5 – Single scissors 6. Ćwiczenie 6 – You turn
7. Ćwiczenie 7 – Twist off 8. Ćwiczenie 8 – Cut 9. Ćwiczenie 9 – Dribble
10. Ćwiczenie 10 - The Sole / Heel roll 11. Ćwiczenie 11 – The inside roll 12. Ćwiczenie 12 – Inside rollover step one
13. Ćwiczenie 13 – Single inside/outside cuts 14. Ćwiczenie 14 – Ground juggling 15. Ćwiczenie 15 – Toe taps slap stepover
16. Ćwiczenie 16 – V outside pull push 17. Ćwiczenie 17 – Toe taps slap stepover 18. Ćwiczenie 18 – Inside/outside rollovers
19. Ćwiczenie 19 – Outside cut single scissor 20. Ćwiczenie 20 – Double outside cuts stepover + 21. Ćwiczenie 21 – Triple scissor
22. Ćwiczenie 22 – Inside rollover step on 23. Ćwiczenie 23 – Stepover, double scissors 24. Ćwiczenie 24 – Pull push stepover
25. Ćwiczenie 25 – Fancy toe tapping 26. Ćwiczenie 26 – Step over turn 27. Ćwiczenie 27 – You turn spin
28. Ćwiczenie 28 – Pull spin 29. Ćwiczenie 29 – Step over stop 30. Ćwiczenie 30 – Variation
31. Ćwiczenie 31 – Drag scissors 32. Ćwiczenie 32 – Double drag sissors 33. Ćwiczenie 33 – Pull through turn
34. Ćwiczenie 34 – The whip 35. Ćwiczenie 35 – Roll step over 36. Ćwiczenie 36 – Tap behind spin
37. Ćwiczenie 37 – Outside roll step behind 90 38. Ćwiczenie 38 – Pull push, pull behind 39. Ćwiczenie 39 – Pull back, around foot
40. Ćwiczenie 40 – Sole heel step behind 90    
   

Komentarze